მოხალისეობა

გახდი მოხალისე და მიიღე

  • პროფესიული ზრდა
  • სამუშაო გამოცდილება
  • საზოგადოებრივი ცნობადობა
  • დასაქმების პერსპექტივა
  • შემდგომი თაობებისთვის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა

გაატარე თავისუფალი დრო საინტერესოდ და ნაყოფიერად, მიიღე ინფორმაცია შენი რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ, გაითვალისწინე და გაუზიარე შენს მეგობრებს.

გახდი მოხალისე
გვარი, სახელი*
დაბადების თარიღი:
 / 
 / 
ტელეფონი*
ელ-ფოსტა:*
ენები:*
ასაკი:
განათლება:*
პროფესია:*
საცხოვრებელი ადგილი:*
სტატუსი:*
სამოტივაციო წერილი:*