სერვისები

ახალგაზრდული კეთილგანწყობილი სერვისები

მიზნობრივი ჯგუფები:

  1. ფერტილური ასაკის გოგონები და ქალები
  2. სიღარიბის ზღვარს მიღმა გოგონები და ქალები
  3. დევნილი და იძულებით გადაადგილებული ფერტილური ასაკის გოგონები და ქალები   გადადით ბმულზე:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=3IPHf6NxWgY
  4. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა
  5. გოგონები და ბიჭები 14-დან 25 წლამდე
  6. მაღალი რისკის ჯგუფები
  7. ეთნიკური უმცირესობები  გადადით ბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=I-eM4XgZ_DQ
ექიმირეპროდუქტოლოგი

ასოციაცია  ”ჰერა XXI” გთავაზობთ  ექიმ-რეპროდუქტოლოგის  ანონიმურ  და უფასო კონსულტაცას.

ონლაინ კონსულტაცია

თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად მიიღოთ ექიმი-რეპროდუქტოლოგის ონლაინ რჩევები.

იურიდიული დახმარება

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხარისხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობა – ეს შენი უფლებაა.