სერვისები

ახალგაზრდული კეთილგანწყობილი სერვისები

მიზნობრივი ჯგუფები:

  1. ფერტილური ასაკის გოგონები და ქალები
  2. სიღარიბის ზღვარს მიღმა გოგონები და ქალები
  3. დევნილი და იძულებით გადაადგილებული ფერტილური ასაკის გოგონები და ქალები                                                                                              ეწვიეთ ბმულს: https://goo.gl/xnDbyV
  4. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა
  5. გოგონები და ბიჭები 14-დან 25 წლამდე
  6. მაღალი რისკის ჯგუფები
  7. ეთნიკური უმცირესობები                                                                                                                                                                                                          ეწვიეთ ბმულს: https://goo.gl/AuuDQV
ექიმირეპროდუქტოლოგი

ასოციაცია  ”ჰერა XXI” გთავაზობთ  ექიმ-რეპროდუქტოლოგის  ანონიმურ  და უფასო კონსულტაცას.

ექიმის კონსულტაცია

თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად მიიღოთ ექიმი-რეპროდუქტოლოგის ონლაინ რჩევები.

იურიდიული დახმარება

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხარისხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობა – ეს შენი უფლებაა.