ჯანსაღი ცხოვრება Tag

4 ნოემბერს, ასოციაცია “ჰერა ХХI” შეუერთდა კამპანიას „ჯანსაღი ცხოვრების დღე“, რომლის მიზანი იყო სკოლის მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ.