გავრცელების გზები Tag

❖ საქსტატის უახლესი მონაცემების მიხედვით საქართველოში 1989 წლიდან (აივ ინფექცია/შიდსის პირველი დაფიქსირებიდან) დღემდე 7000-მდე შიდსის შემთხევაა დაფიქსირებული.