სიახლეები

5 დეკემბერს, მოხალისეთა საერთაშორისო დღეს, ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთმა“ თბილისის მერიის ააიპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებასთან“ თანამშრომლობით ჩაატარა სამეცნიერო კონფერენცია - „ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 12-მა ახალგაზრდამ, რომლებმაც წარადგინეს საკუთარი ნაშრომები შემდეგ თემებზე: • სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ინფორმაციისა და განათლების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის საქართველოში; • ნაადრევი ქორწინება და მისი გავლენა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. მოზარდის ორსულობასთან დაკავშირებული რისკები და პრევენცია; • ადრეული ქორწინება. როგორც ბარიერი განათლებისა და კარიერული განვითარებისთვის; • ადრეული ქორწინების სოციო-კულტურული შედეგები. გამარჯვებული გამოავლინა სპეციალურად შერჩეულმა ჟიურიმ, რომელსაც წარმოადგენდნენ მედიცინის მეცნიერებათა...

ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი“ ერთ თვეზე მეტია ატარებს საგანმანათლებლო კამპანიას მოწყვალდი ახალგაზრდული ჯგუფების გაძლიერების მიზნით. კამპანიის ფარგლებში ორგანიზაციის მიერ გადამზადებული სოციალური მუშაკები ატარებენ საინფორმაციო-საგანმანათლებლო სესიებს სხვადასხვა საჭირობების მქონე მოზარდებთან/ახალგაზრდებთან და უზრუნველყოფენ მათ ინფორმირებულობას რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სფეროში, ასოციაცია "ჰერა ოცდაერთი"-ს სტრატეგიული მიმართულებებია: ოჯახის დაგეგმვა, უსაფრთხო აბორტის მაღალხარისხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. აღნიშნული მიმართულებით მიზნების მიღწევისთვის ასოციაცია "ჰერა ოცდაერთი" თანამშრომლობს და ხელს უწყობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების (იმერეთი, სამეგრელო, ქვემო ქართლი) სამედიცინო პარტნიორ კლინიკების მუშაობას, რათა მოსახლეობისთვის (განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებს) ხელმისაწვდომი გახდეს მაღახარისხიანი და მათ საჭიროებებზე მორგებული სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები. გარდა ამისა, ასოციაცია თანამშრომლობს: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან; თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან- რეპროდუქციული ჯანმრთლობის ხარისხიანი სერვისების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით, უწყვეტი სამედიცინო...

საერთაშორისო ოჯახის დაგეგმვის ფედერაციის ვეროპის ქსელის (IPPF EN) პრეზიდენტი, ბ-ნი გაბრიელ ბიანჩი ასოციაცია "ჰერა ოცდაერთ"-ს საქმიანი ვიზიტით ეწვია, ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა-დისკუსია ასოციაციის წარმომადგენლებთან და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურად ჩასახლებულ პუნქტში დაესწრო, ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ ღონიძიებას. ღონიძიების დამთავრების შემდეგ გაესაუბრა ბენეფიციარებს მათი საჭიროებების უკეთ გაგების მიზნით. ვიზიტის დროს შეხვდა ასოციაციის პარტნიორ ორგანიზაციებს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში....

ასოციაცია "ჰერა XXI"-მა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში ჩაატარა რიგით მეორე, ერთთვიანი სასწავლო კურსი ჟურნალისტებისთვის -„სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების, გენდერაულად მგრძნობიარე საკითხების გაშუქება მასმედიის მიერ". ☑️სასაწავლო კურსი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 20-მდე სტუდენტმა გაიარა ☑️ტრენინგს უძღვებოდა ჟურნალისტი, ვიკა ბუკია კურსის მიზანია ჟურნალისტებს მიაწოდოს უახლესი ცოდნა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ, ასევე თუ როგორ უნდა იყოს გენდერულად მგრძნობიარე საკითხები გაშუქებული მასმედიაში, რათა მათ თავიანთ ამჟამინდელ და მომავლ საქმიანობაში შეძლონ აღნიშნული საკითხების სწორი აქენტებით, კვალიფციურად მიწოდება მოსახლეობისთვის. კურსის ფარგლებში მსმენელებმა მიიღეს ინფორმაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და...

სახელწოდებით ” რეალური ნაბიჯებიდან რეალურ შედეგებამდე”
ღონისძიებაზე წარდგენილ იქნა ორგანიზაციის სტრატეგიული მიმართულებები, გაიმართა პანელური დისკუსიები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ორგანიზაციის შტატმა და დარგის ექსპერტებმა.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი სამთავრობო და არასამთავობო სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშირისო დონორი ორგანიზაციები.

თარიღი 2011 წლის დეკემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ გოგონათა უფლებების დაცვისა და აღიარების მიზნით დაწესდა.
📣აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით ასოციაცია ჰერა XXI-ის თანასწორ-განმანათლებლებმა ჩაატარეს საინფორმაციო/საგანმანათლებლო სესია სტუდენტებთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თემაზე:ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, სესიის შემდგომ ჰერა XXI-ს ახალგაზრდული ჯგუფის წევრებმა აქტივისტებთან ერთად გამართეს ახალგაზრდული კამპანია/მინი ვიქტორინა: “განათლება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე აძლიერებს გოგონებს”.
➡️ღონისძიება მიზნად ისახავდა ახალგაზრდა გოგონების ინფორმირებას და ყურადღების გამახვილებას გოგონათა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების, ცხობრების ჯანსაღი წესის საკითხებზე.

📍მინი ვიქტორინის ფარგლებში ჰერა XXI-ს მოხალისე/აქტივისტებმა სტუდენტებსა და გოგონებს მიულოცეს გოგონათა საერთაშორისო დღე და გაუზიარეს ინფორმაცია ორგანიზაციაში მოქმედ ახალგაზრდულ მეგობრულ სერვისებზე.
მინი ვიქტორინაში გამარჯვებულებს გადაეცათ სიმბოლური საჩუქრები.
#გოგონებიაძლიერებენერთმანეთს

#HeraXXI #Internationaldayofgirls #Girlstakeover

ასოციაცია  HERA XXI სეუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან და კარიერის განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტებს გთავაზობთ 2 კვირიან უფასო სასწავლოს კურსს.

სესიას უძღვებოდნენ ჩვენი თანასწორ-განმანათლებლები მარიამ კვანჭიანი და სალომე ჭონიშვილი. ისინი სტუდენტებს ესაუბრნენ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე, მათი პრევენციის გზებზე და ა.შ.

27 სექტემბერს, ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთმა“, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით, ჩაატარა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო სესია მოზარდებისთვის რეპროდუქციულოი ჯანმრთელობის საკითხებზე. სესიას უძღვებოდნენ ჩვენი თანასწორ-განმანათლებლები მარიამ კვანჭიანი და სალომე ჭონიშვილი.