სიახლეები

ასოციაცია ”ჰერა-XXI” პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად (,,ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ’, ,,თანადგომა”, ,,იდენტობა”-თან ) აქტიურად აგრძელებს საადვოკაციო აქტივობებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (Universal Periodic Review) ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ აღებული რეკომენდაციების ეფექტიანი შესრულებისა და მათი დროული და სათანადო ასახვისათვის საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმაში.

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ჰერა XXI  „ – პროექტ ,,ჯანმრთელითაობის ფარგლებში” აცხადებს აქტიური , მოტივირებული ახალგაზრდებისმიღებას ქ. ქუთაისის ახალგაზრდულ – მეგობრულ ცენტრში .

ასოციაცია ჰერა XXI  ,,ხედვა 2020”-ის  ფარგლებში  საერთაშორისო კამპანიას შეუერთდა,  რომლის სლოგანიც KNOW IT OWN IT (იცოდე და ფლობდე) გახლავთ.  კამპანიის მიზანია  ახალგაზრდებისთვის  ხელმისაწვდომი გახდეს ყოვლისმომცველი განათლება სქესობრივ და რეპროდუქციულ საკითხებზე.