სიახლეები

შეხვედრა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა (UNPA) და საერთაშორისო ოჯახის დაგეგმვის ფედერაციის (IPPF) ორგანიზებით ჩატარდა .

ASTRA Network-ის წევრმა ორგანიზაციებმა მონაწილეობა მიიღეს „შავი პროტესტის“ მეორე საპროტესტო ტალღაში ვარშავაში, სადაც ყოველწლიური სემინარი მინდინარეობდა ქალთა უფლებების ადვოკატირების თემაზე.

ასოციაცია ჰერა XXI-ეს ინიციატივითა და ორგანიზებით გორის მუნიციპალიტეტში გენდერული საბჭოს კოორდინატორებისთვის და დეპუტატი ქალბატონებისთვის ტრენინგ ჩატარდა.

ასოციაცია ”ჰერა-XXI” პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად (,,ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ’, ,,თანადგომა”, ,,იდენტობა”-თან ) აქტიურად აგრძელებს საადვოკაციო აქტივობებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (Universal Periodic Review) ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ აღებული რეკომენდაციების ეფექტიანი შესრულებისა და მათი დროული და სათანადო ასახვისათვის საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმაში.

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ჰერა XXI  „ – პროექტ ,,ჯანმრთელითაობის ფარგლებში” აცხადებს აქტიური , მოტივირებული ახალგაზრდებისმიღებას ქ. ქუთაისის ახალგაზრდულ – მეგობრულ ცენტრში .

ასოციაცია ჰერა XXI  ,,ხედვა 2020”-ის  ფარგლებში  საერთაშორისო კამპანიას შეუერთდა,  რომლის სლოგანიც KNOW IT OWN IT (იცოდე და ფლობდე) გახლავთ.  კამპანიის მიზანია  ახალგაზრდებისთვის  ხელმისაწვდომი გახდეს ყოვლისმომცველი განათლება სქესობრივ და რეპროდუქციულ საკითხებზე.