მაღალი რისკის ჯგუფები

სექს-მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა დოკუმენტი მომზადებულია სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-ის მხარდაჭერით თბილისი 2014 ...

მოკვლევა თემაზე: საქართველოში მცხოვრებ აივინფიცირებულ ქალებში კონტრაცეპტივების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თბილისი, 2013 წელი ...

საქართველოში მცხოვრებ აივ ინფიცირებულებსა და შიდსით დაავადებულებში სტიგმა დისკრიმინაციის სიტუაციური ანალიზი საქართველო 2008. ...