ადგილობრივი

პოლიტიკის და პრაქტიკის გზამკვლევი ჯანდაცვის სისტემებისათვის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეორე გამოცემა - უსაფრთხო აბორტი. ითარგმნა და დამუშავდა ”ასოციაცია ჰერა-XXI"-ის მიერ. ...