ხედვა და მისია

ჩვენი ხედვა

ჩვენ ვისწრაფვით ისეთი დემოკრატიული და ჰარმონიული საზოგადოების მშენებლობისკენ, სადაც თითოეულ ადამიანს ხელი მიუწვდება სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ყოვლისმომცველ განათლებასა და მაღალხარისხიან სერვისებზე, სადაც თითოეული ადამიანის სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლება რეალიზებულია.

ჩვენი მისია

ასოციაცის „ჰერა XXI“ ხელს უწყობს ქვეყანაში მოხალისეთა მოძრაობის გაძლიერებას, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების რეალიზებას: სრულფასოვანი სქესობრივი განათლების უზურუნველყოფით, მაღალ ხარისხიანი სერვისების მიწოდებით, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების ადვოკატირებით, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო დონეზე.