მმართველი საბჭო

null

მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი, მსოფლიო მშვიდობის ელჩი, არასამთავრობო ორგანიზაცია “დევნილთა მხარდაჭერისთვის” დირექტორი, ასოციასია “ჰერა ოცდაეთის” პრეზიდენტი, საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი – ღირსების ორდენის კავალერი.

დალილა ხორავა

პრეზიდენტი
null

მაია კაცაძე

საბჭოს წევრი
null

ანა თომაძე

მდივანი
null

მაგდა კოსტავა

საბჭოს წევრი
null

გიგი რურუა

საბჭოს წევრი