პოლიტიკა

maxresdefault

წარდგენითი პაკეტი

th (1)

სამუშაო ადგილზე პატივისცემის პოლიტიკა

th (2)

მოხალისეობრივი პოლიტიკა

th (3)

საჩივრების წამოჭრის პოლიტიკა

th

უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების რისკების მართვის პოლიტიკა

Inclusion-01-1536x1302

თანასწორობა, მრავალფეროვნება და ინკლუზიური პოლიტიკა

th (4)

არადისკრიმინაციული პოლიტიკა

th (5)

გენდერული თანასწორობის პოლიტიკა

th (1)

უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების რისკების მართვის პოლიტიკა

what-is-monitoring-and-evaluation-toladata

მონიტორინგის და შეფასების პოლიტიკა

th (6)

კონფიდენციალურობა და ინფორმაციის გაზიარება

th (7)

ფინანსური პოლიტიკა

procurement

შესყიდვების პოლიტიკა

th (8)

IT პოლიტიკა

th (9)

გარემოს დაცვის პოლიტიკა