პარტნიორები

  • ასოციაცია არის საერთაშორისო ოჯახის დაგეგმვის ფედერაციის (IPPF)-ის წევრი ორგანიზაცია; შვედეთის სექსუალური განათლების ასოციაციის  (RFSU), დანიის ოჯახის დაგეგმვის ფედერაციის (DFPA), უკრაინის ქალთა ჯანმრთელობისა და ოჯახის დაგეგმვის ფონდის (WHFP)-ის და მშვიდობის კორპუსის (Peace Corps.)-ის პარტნიორი.
  • საერთაშორისო ახალგაზრდული ქსელების -ASTRA NETWORK, YSAFE, YOUACT, YPEER წევრი.
  • საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელისა და აივ პრევენციის ჯგუფის წევრი ორგანიზაცია.