შემაჯამებელი შეხვედრა

ასოციაცია “ჰერა ოცდაერთმა” 26 იანვარს სასტუმრო ჰოლიდეი ინ-ში ჩაატარა შემაჯამებელი წლიური კრება.

შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო გასული წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების  და ღონისძიებების შესახებ მოკლე ანგარიშები.