უსაფრთხო აბორტი

პოლიტიკის და პრაქტიკის გზამკვლევი ჯანდაცვის სისტემებისათვის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეორე გამოცემა – უსაფრთხო აბორტი. ითარგმნა და დამუშავდა ”ასოციაცია ჰერა-XXI”-ის მიერ.