ტრენინგები პროფესიული ჯგუფებისთვის

სამიზნე ჯგუფი:

  • სოციალური მუშაკები;
  • ჟურნალისტები;
  • მასწავლებლები;
  • ოჯახის ექიმები;

არაფორმალური და ფორმალური განათლების ხელშეწყობა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ, ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთის“ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს. ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი” შესაძლებლობას აძლევს სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფებს აიმაღლონ კვალიფიკაცია, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე გადამზადების გზით და წარმართონ საკუთარი საქმიანობა ეფექტურად.