სწორი გადაწყვეტილების მიღება

ზრდასრულობის მნიშვნელოვანი მახალიათებელია ის, რომ შეძლო საღი აზროვნება და ამის მიხედვით სწორი გადაწყვეტილების მიღება. ფსიქოლოგები გვაძლევენ რამოდენიმე რჩევას, რომელიც დაგვეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

ეს ნაბიჯებია:

★ გაითვალისწინეთ ყველა შესაძლებლობა;
– იქნებ არსებობს ისეთი ვარიანტებიც, რომლებზეც არც კი გვიფიქრია?
– განსხვავებული შესაძლებლობების დანახვაში შესაძლოა გარშემომყოფები დაგეხმარონ.

★ ფრთხილად განიხილე ამა თუ იმ ვარიანტის უარყოფითი მხარე და სარგებელი;
– ამ დროს საჭიროა გავითვალისწინოთ ყოველი გადაწყვეტილების მიღების შედეგად სხვების ან საკუთარი თავის მიმართ მიყენებული პოტენციური ზიანი.

★ მოიძიეთ სწორი ინფორმაცია, მიმართეთ თქვენთვის სანდო ადამიანებს;

★ მიიღეთ გააზრებული გადაწყვეტილება;

– უნდა გაითვალისწინოთ თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა სამომავლოდ იოლი იქნება თუ რთული.

★ საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა განიხილეთ მიღებული გადაწყვეტილება;