საერთაშორისო

ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი საკონსულტაციო ცენტრების საქმიანობის პრინციპები და ამ ცენტრების მიერ შეთავაზებული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

სექსუალური განათლება - ტრენერის წიგნი

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შესახებ (მიმოხილვა)

მედიკამენტური აბორტის მართვა

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისთის, ჯანდაცვის მუშაკის ფუნქციების გაფართოებაზე უსაფრთხო აბორტის კუთხით ორსულობის პირველ ტრიმესტრში

მასოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისთვის, ოჯახის დაგეგმვის შესახებ

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისთვის, ჰორმონალური კონტრაცეფციის მეთოდებზე აივ/შიდსის მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი და აივ/შიდსის მქონე ქალებში

უფასო დისტანციური სასწავლო კურსი უსაფრთხო აბორტის პროცედურის წარმართვის შესახებ უზრუნველყოფს ფუნდამენტურ ცოდნას სერვისის მიმწოდებლებისთვის ვინც ატარებს ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის პროცედურას ორსულობის პირველი ტრიმესტრში. კურსი დაფუძნებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დოკუმენტებზე ,,სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა: პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი კომპეტენციები“ და ,,ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებლების როლი უზრუნველყონ უსაფრთხო აბორტის სერვისები და პოსტ აბორტული კონტრაცეფცია“ კურსი შექმნილია სერვისის მიმწოდებლებისთვის,დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებოსთვის ,რეზიდენტებისთვის,პირველადი ჯანდაცვის მუშაკებისთვი, ექთნებისა და ბებია ქალებისთვის. კურსის დასრულების შემდგომ მონაწილეები შეძლებენ ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის სერვისებთან დაკავშირებული ზრუნვის სრულყოფილ მიწოდებას;ინფორმაციული თანხმობის მიღებას სწორი კომუნიკაციით პაციენტთან;პრე აბორტული კონსულტაციის მნიშვნელოვან პრინციპებს რომელიც განსაზღვრავს ანამნეზზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას რამდენად დასაშვებია ორსულობის უსაფრთხო შეწყვეტის პროცედურის ჩატარება და რომელი მეთოდით. ასევე ინფორმაციას აბორტის შემდგომი პროცედურის ზრუნვის მართვასთან დაკავშირებით.

პოლიტიკისა და პრაქტიკის გზამკვლევი ჯანდაცვის სისტემებისთვის

სექსუალური უფლებები - გზამკვლევი - ოჯახის დაგეგმვის საერთაშორისო ფედერაციის დეკლარაცია