სერვისები

ახალგაზრდული კეთილგანწყობილი სერვისები

მიზნობრივი ჯგუფები:

 1. ფერტილური ასაკის გოგონები და ქალები
 2. სიღარიბის ზღვარს მიღმა გოგონები და ქალები
 3. დევნილი და იძულებით გადაადგილებული ფერტილური ასაკის გოგონები და ქალები                  ეწვიეთ ბმულს: https://goo.gl/xnDbyV
 4. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა
 5. გოგონები და ბიჭები 14-დან 25 წლამდე
 6. მაღალი რისკის ჯგუფები
 7. ეთნიკური უმცირესობები                                                                                                                                    ეწვიეთ ბმულს: https://goo.gl/AuuDQV

ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი“ გთავაზობთ უფლებრივად დაცულ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მაღალი ხარისხის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას. ქოლ-ცენტრის საშუალებით შესაძლებელია შემდეგი სერვისების მიღება:

 • იურისტის უფასო, პირისპირ, ონლაინ და სატელეფონო კონსულტაცია
 • ექიმ-რეპროდუქტოლოგის უფასო, პირისპირ, სატელეფონო კონსულტაცია
 • ექიმ-რეპროდუქტოლოგის უფასო, პირისპირ, ონლაინ კონსულტაცია
 • სოციალური მუშაკის უფასო, პირისპირ ონლაინ სატელეფონო კონსულტცია.