მოხალისეობა

მიზნობრივი ჯგუფები:

  1. საქართველოს მოსახლეობა
  2. აქტივისტები

ასოციაცია “HERA XXI” 1998 წლიდან მხარს უჭერს მოხალისეობრივ საქმიანობას. მოხალისეობის ხელშეწყობის პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფებია: საქართველოს მოსახლეობა და თბილისსა და რეგიონებში მომუშავე აქტივისტები.

ასოციაცია “HERA XXI-ის” მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა და განვითარდა მოხალისეთა მოძრაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით; დამკვიდრდა ინოვაციური და შემოქმედებითი მიდგომები და ორგანიზაციის საქმიანობაში პრიორიტეტული მიმართულება გახდა ახალგაზრდებისა და მოხალისეთა ჩართულობა. ორგანიზაცია ასევე ხელს უწყობს მენტორობას და გამოცდილების გაზიარებას ორგანიზაციის გამოცდილ და შედარებით ახალ მოხალისეებს შორის.

ბმულები:

1. https://www.youtube.com/watch?v=FE_1Faecubw

2. https://www.youtube.com/watch?v=VaiMH68lgyc