პროგრამები

ასოციაცია  “HERA XXI”  1998 წლიდან აქტიურად მოღვაწეობს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯამრთელობისა და უფლებების სფეროში, შემდეგი პროგრამული მიმართულებებით: სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე განათლების ხელშეწყობა, მოხალისეობრივი ჩართულობა, ახალგაზრდების მობილიზაცია და მათი ჩართულობა. კვლევები, მონიტორინგი, ადვოკატირება, ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები არის მთავარი ინსტრუმენტი აღნიშნული მიმართულებების მიხედვით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.

axalgazrdebi
ახალგაზრდები
moxaliseebi
მოხალისეობა
ganatlebacover
განათლება
iuri
სერვისები
advok
ადვოკატირება
satemo
სათემო ჯგუფების განვითარება