მოკვლევა თემაზე – საქართველოში მცხოვრებ აივინფიცირებულ ქალებში კონტრაცეპტივების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება

მოკვლევა თემაზე: საქართველოში მცხოვრებ აივინფიცირებულ ქალებში კონტრაცეპტივების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თბილისი, 2013 წელი