განცხადებები

გაცნობებთ 2018 წლის 26 იანვარს ჩატარდება ასოციაცია HERA XXI ის წლიური კრება
დღის წესრიგი:
1. ბორდის წევრების და პრეზიდენტის არჩევნები 2018-2019წწ;
2. მომავალი წლიური შეხვედრის თარიღის განსაზღვრა;
3. აღმასრულებელი დირექტორის ანგარიშის მოსმენა.
4. აღმს. დირექტორის     სამუშაოს შეფასება
დამატებით ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:ტელ.2142851 email:heraboard@yahoo.com

გაცნობებთ 2018 წლის 23 დეკემბერს ჩატარდება ასოციაცია HERA XXI ის წლიური კრება
დღის წესრიგი:
1. აღმს. დირექტორის   2018  წლის   სამუშაოს შეფასება;
2.აღმასრულებელი დირექტორის 2018 წლის ანგარიშის მოსმენა.
3.მომავალი  წლიური შეხვედრის თარიღის განსაზღვრა;
დამატებით ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:ტელ.2142851 email:heraboard@yahoo.com

გაცნობებთ 2020 წლის 24 იანვარს ჩატარდება ასოციაცია HERA XXI ის წლიური კრება
დღის წესრიგი:
1. საბჭოს წევრობის  და  პრეზიდენტის არჩევნები   2020-2021წწ;
2. წლიური   პროგრამული  რაპორტები–მომხსენებელი ნინო წულეისკირი;
3. წლიური   ფინანსური   რაპორტები- მომხსენებელი ნინო წულეისკირი;
4. აღმს. დირექტორის      სამუშაოს შეფასება
დამატებით ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:ტელ.2142851 email:heraboard@yahoo.com

გაცნობებთ 2021 წლის 29 იანვარს ტარდება ასოციაცია HERA XXI ის წლიური კრება

დღის წესრიგი:

1.წლიური   პროგრამული  რაპორტები–მომხსენებელი ნინო წულეისკირი;

  1. წლიური   ფინანსური   რაპორტები- მომხსენებელი ნინოწულეისკირი;
  2. აღმ. დირექტორის      სამუშაოს შეფასება

დამატებით ინფორმაციისთვის  მოგვმართეთ:ტელ.2142851 email:heraboard@yahoo.com

გაცნობებთ 2022 წლის 28 იანვარს ჩატარდება ასოციაცია HERA XXI ის წლიური კრება
დღის წესრიგი:

წლიური   პროგრამული  რაპორტები–მომხსენებელი ნინო წულეისკირი;

წლიური   ფინანსური   რაპორტები- მომხსენებელი ნინო წულეისკირი;

აღმს. დირექტორის   წლის   სამუშაოს შეფასება

საბჭოს წევრის ცვლილება  და  პრეზიდენტის არჩევნები   2022-2023წწ;

დამატებით ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:ტელ.2142851 email:heraboard@yahoo.com

 

გაცნობებთ 2023 წლის 24 ნოემბერს ჩატარდება ასოციაცია HERA XXI ის რიგგარეშე საერთო კრება

დღის წესრიგი:

ორგანიზხაციის წესდებაში ცვლილებების განხორციელება და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის შესაბამისად, 2024 წლის 1 იანვარამდე ასოციაცია ჰერა ოცდაერთის, დოკუმენტაციის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით .

დამატებით ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:ტელ.2142851
email: heraboard@yahoo.com