ბიულეტინი/დაიჯესტი

ჰერა XXI-ეს მიერ მომზადებულ კვარტალურ დაიჯესტებში ასახულია ასოციაციის  მიერ   განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები  და ღონისძიებები.