კოალიცია ”რჯუ”

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ს ინიციატივით შეიქმნა და მუშაობს კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისთვის.  კოალიციაში გაერთიანებული არიან სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ექსპერტები, ქალთა და ადამიანის უფლებების დაცვასა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ასევე მასმედიის და ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ბმული: facebook