პოლიტიკის დოკუმენტები

პირველადი ჯანდაცვა: სისტემის ანალიზი და რეკომენდაციები რეალური ცვლილებებისთვის

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები ახალგაზრდებისთვის

Capability Statement

Policy Brief 2018

ასოციაცია ჰერა ოცდაერთის პოზიცია „ბავშვის უფლებათა კოდექსთან“ დაკავშირებით