სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

ოჯახის დაგეგმვისა და აბორტის სერვისების ხელმისაწვდომობისა და მზაობის შეფასება

გოგონებისა და ფერტილური ასაკის ქალების გამოცდილებებისა და საჭიროებების კვლევა სექსუალური და გენდერული ძალადობის, სრჯ საკითხების, ორსულობის შეწყვეტისა და ოჯახის დაგეგმვის მიმართ შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის მომიჯნავე სოფლებში.

პირველადი ჯანდაცვა

მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში 2013 წელს ასოციაცია „ჰერა-XXI“ის მიერ, მომავალ მშობელთა საერთაშორისო ფედერაციის (IPPF-EN) მხარდაჭერით, ხარისხობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიით, ჩატარდა მოკვლევა „მითები და ცრურწმენები კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, საქართველოს დასავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში”.

NEEDS OF FAMILY DOCTORS: THE ANALYSIS OF SELFASSESSMENT QUESTIONNAIRE

რეპროდუქციული უფლებები და მათი რეალიზაციის გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კვლევა განხორციელდა ასოციაცია “ჰერა-XXI”-ის მიერ, შვედეთის ასოციაციის RFSU-სა და ”ქალთა ფონდი საქართველოში”-ის მხარდაჭერით, ერთობლივი პროგრამის “უსაფრთხო აბორტი – ქალის არჩევანია”-სა და ”კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისათვის” ფარგლებში.

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა საქართველოში (შედარებითი მიმოხილვა)

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკანონმდებლო მიმოხილვა (შემოკლებული ვერსია)

ოჯახის დაგეგმვა კლიენტისა და პროვაიდერის პოზიციები საკეისრო კვეთასთან დაკავშირებით: საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის ოპერაციული კვლევა

საქართველოში ახალშობილთა სქესისბუნებრივი ბალანსის დარღევევის სოციალური და გენდერული ასპექტები

აბორტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება ( ანალიტიკური ანგარიში)

რეკომენდაციები, აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასების შესახებ

სექს მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა სექს-მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა დოკუმენტი მომზადებულია სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-ის მხარდაჭერით თბილისი 2014

კვლევა თემაზე: საქართველოში მცხოვრებ აივ-ინფიცირებულ ქალებში კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების თვალსაზრისით

ცოცხალი ისტორიების კრებული

ცოცხალი ისტორიების კრებული ``ქალების ცხოვრება ხელოვნურად შექმნილი ბარიერებით ცოცხალი``

COVID 19-ის პანდემიის პირობებში CSO სექტორის რესურსებისა და საჭიროებების კვლევა

რეპროდუქციული ასაკის ქალებში უსაფრთხო აბორტის ხელმისაწვდომობის ბარიერები

მოკვლევა- საქართველოში მცხოვრებ აივ ინფიცირებულებსა და შიდსით დაავადებულებში სტიგმა დისკრიმინაციის სიტუაციური ანალიზი საქართველოში მცხოვრებ აივ ინფიცირებულებსა და შიდსით დაავადებულებში სტიგმა დისკრიმინაციის სიტუაციური ანალიზი საქართველო 2008.

მასწავლებელთა დამოკიდებულებების კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხების სწავლების მიმართ

შშმ ახალგაზრდებსა და ქალებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებების და ბარიერების კვლევა

მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევა