ახალგაზრდები

ახალგაზრდებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების ხელმისაწვდომობის კვლევა

თვისობრივი კვლევა ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუს მეშვეობით, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ახალგაზრდების ცხოვრებისეული გამოცდილება სექსისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის კუთხით საჭიროებებისა და ბარიერების კვლევა ახალგაზრდებში

გოგონებისა და ფერტილური ასაკის ქალების გამოცდილებებისა და საჭიროებების კვლევა სექსუალური და გენდერული ძალადობის, სრჯ საკითხების, ორსულობის შეწყვეტისა და ოჯახის დაგეგმვის მიმართ შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის მომიჯნავე სოფლებში.

შშმ ახალგაზრდებსა და ქალებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებების და ბარიერების კვლევა

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევა

მასწავლებელთა დამოკიდებულებების კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხების სწავლების მიმართ

კვლევა-ადრეული ქორწინების გამომწვევი მიზეზები