ინდივიდუალური და კოალიციური ანგარიშები საერთაშორისო დონეზე

ჯანმრთელობა, უფლებები და კეთილდღეობა

ჯანმრთელობის უფლება

ჯანმრთელობის უფლება / UPR მეორე ციკლი 2

Beijing +25

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - 23-ე სამუშაო სესია

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - 37-ე სესია

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა -37-ე სესია / ქალის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოში