კვლევები და ანგარიშები

ასოციაციის საქმიანობა ეყრდნობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მიდგომას, მის მიერ ჩატარებული კვლევების და შეფასებითი ანალიზის მიზანია საქართველოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სიტუაციური ანალიზი, კანონმდებლობის და საერთაშორის რეკომენდაციების აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სამიზნე ჯგუფების დამოკიდებულებების და საჭიროებების გამოვლენა

გენდერულად მგრძნობიარე, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

საქართველოს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შეფასება

მასწავლებელთა საჭიროებებისა და დამოკიდებულებების კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის სწავლების მიმართ

გოგონებისა და ფერტილური ასაკის ქალების გამოცდილებებისა და საჭიროებების კვლევა სექსუალური და გენდერული ძალადობის, სრჯ საკითხების, ორსულობის შეწყვეტისა და ოჯახის დაგეგმვის მიმართ შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის მომიჯნავე სოფლებში.

COVID 19-ის პანდემიის პირობებში CSO სექტორის რესურსებისა და საჭიროებების კვლევა

შშმ ახალგაზრდებსა და ქალებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებების და ბარიერების კვლევა

რეპროდუქციული ასაკის ქალებში უსაფრთხო აბორტის ხელმისაწვდომობის ბარიერები

ცოცხალი ისტორიების კრებული ``ქალების ცხოვრება ხელოვნურად შექმნილი ბარიერებით ცოცხალი``

ცოცხალი ისტორიების კრებული

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა საქართველოში (შედარებითი მიმოხილვა)

მასწავლებელთა დამოკიდებულებების კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხების სწავლების მიმართ

შვედეთის სექსუალური განათლების ასოციაციის RFSU პარტნიორი ორგანიზაციების ბენეფიციარების გამოცდილებების, საჭიროებებისა და დამოკიდებულებების კვლევა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების კუთხით

მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევა

ოჯახის დაგეგმვა კლიენტისა და პროვაიდერის პოზიციები საკეისრო კვეთასთან დაკავშირებით: საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის ოპერაციული კვლევა

აბორტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება ( ანალიტიკური ანგარიში)

რეპროდუქციული უფლებები და მათი რეალიზაციის გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კვლევა განხორციელდა ასოციაცია “ჰერა-XXI”-ის მიერ, შვედეთის ასოციაციის RFSU-სა და ”ქალთა ფონდი საქართველოში”-ის მხარდაჭერით, ერთობლივი პროგრამის “უსაფრთხო აბორტი – ქალის არჩევანია”-სა და ”კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისათვის” ფარგლებში.

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკანონმდებლო მიმოხილვა (შემოკლებული ვერსია)

მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში 2013 წელს ასოციაცია „ჰერა-XXI“ის მიერ, მომავალ მშობელთა საერთაშორისო ფედერაციის (IPPF-EN) მხარდაჭერით, ხარისხობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიით, ჩატარდა მოკვლევა „მითები და ცრურწმენები კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, საქართველოს დასავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში”.

საქართველოში ახალშობილთა სქესისბუნებრივი ბალანსის დარღევევის სოციალური და გენდერული ასპექტები