თვისობრივი კვლევა ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუს მეშვეობით, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით

ახალგაზრდების ცხოვრებისეული გამოცდილება სექსისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით