„დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმა”

ასოციაცია “ჰერა ოცდაერთის” ინიციატივითა და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით შედგა „დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის“ შეფასების პრეზენტაცია.
პრეზენტაცია მიზნად ისახავდა წარმოედგინა „დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმის“ შეფასების ძირითადი მიგნებები და დისკუსიის საფუძველზე განეხილა სახელმწიფო სტრატეგიის ეფექტური შესრულების უზრუნველყოფის საშუალებები.
შეხვედრაზე მოწვეულნი იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები, აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლები, დარგობრივი ექსპერტები და პარტნიორი სამოქალაქო ორგანიზაციები. მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ ღონისძიებას ონლაინ, დისტანციურ რეჟიმში დასწრებოდნენ.