ასოციაცია ჰერა XXI-ს თანასწორ-განმანათლებლებს ჩაუტარდათ ტრენერთა ტრენინგი.

ასოციაცია ჰერა ХХI- თანასწორგანმანათლებლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა გაეღრმავებინათ ცოდნა ახალგაზრდების სწავლების პრინციპების პრაქტიკული მხარეების შესახებ და აეძლიერებინათ მათი შესაძლებლობები ახალგაზრდებისათვის ტრენინგის ჩატარების კუთხით.

გარდა თეორიული ცოდნის გადაცემისა, ტრენინგი მოიცავდა არაერთ  აქტივობას და სიტუაციურ ამოცანას, რომლის მიზანი იყო მომავალი თანასწორგანმანათლებლებისთვის პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარება.

მოგეხსენებათ, ასოციაცია ჰერა XXI- თანასწორგანმანათლებელთა გუნდს წელს 13 ახალი წევრი შეემატა, რომელთაც 27, 28 და 29 აპრილსჰერა XXI“-ის თანასწორგანმანათლებლებს ჩაუტარდათ ტრენერთა ტრენინგი, მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას კი სხვა ახალგაზრდებს გაუზიარებე.

შეგახსენებთ, რომ ასოციაციაჰერა XXI“- თანასწორგანმანათლებლები ყოველწლიურად ატარებენ საინფორმაციოსაგანმანათლებლო სესიებს მათივე თანატოლებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.