ასოციაცია ”ჰერა XXI”-მა ქ. ქუთაისში ჩაატარდა ტრენინგი მეან – გინეკოლოგებისთვის თემაზე: ”იმპლანონი -კანქვეშა იმპლანტი ”

ექიმებმა მიიღეს ინფორმაცია სუბდერმალური პროგესტაგენული იმპლანტის შესახებ და დაეუფლნენ იმპლანონის ჩადგმის და ამოღების ტექნიკას.