ასოციაცია ”ჰერა XXI”-ამ ოჯახის ექიმებისთვის სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა.

სამუშაო შეხვედრაზე ექიმებმა მიიღეს ინფორმაცია კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.

 ასევე გაიმართა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია, რომელიც შეეხებოდა ახალგაზრდების ცხოვრებისეულ გამოცდილებას სექსისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, და მოხდა მათი ინფორმირება ორგანიზაციაში არსებული უფასო სერვისების შესახებ.