ასოციაცია “ჰერა ოცდაერთ”-ს საქმიანი ვიზიტით, (IPPF EN) პრეზიდენტი, ბ-ნი გაბრიელ ბიანჩი ეწვია

საერთაშორისო ოჯახის დაგეგმვის ფედერაციის ვეროპის ქსელის (IPPF EN) პრეზიდენტი, ბ-ნი გაბრიელ ბიანჩი ასოციაცია “ჰერა ოცდაერთ”-ს საქმიანი ვიზიტით ეწვია, ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა-დისკუსია ასოციაციის წარმომადგენლებთან და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურად ჩასახლებულ პუნქტში დაესწრო, ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ ღონიძიებას. ღონიძიების დამთავრების შემდეგ გაესაუბრა ბენეფიციარებს მათი საჭიროებების უკეთ გაგების მიზნით. ვიზიტის დროს შეხვდა ასოციაციის პარტნიორ ორგანიზაციებს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში.