ასოციაცია „ჰერა XXI“ აცხადებს ექთნების შესარჩევ კონკურსს ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად

ტრენინგის დასახელება:  რეპროდუქციული ჯანმრთელობა საექთნო პრაქტიკაში

ტრენერი: მაკა გეგეჩკორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: ორი დღე

ტრენინგის ჩატარების დრო: 8-9 სექტემბერი

მონაწილეთა რაოდენობა:  12 ექთანი

 

ტრენინგის სამიზნე აუდიტორია: ბებიაქალები და ზოგადი პრაქტიკის ექთნები

ტრენინგის ღირებულება: ტრენინგი არის უფასო

ტრენინგის მიზანია: მსმენელმა მიიღოს ან განაახლოს ცოდნა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე, თანამედროვე მიდგომებზე, კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებსა და ფსიქო-სოციალურ ასპექტებზე კომპეტენციის ფარგლებში.

შერჩევის კრიტერიუმები: მსმენელს დამთავრებული უნდა ჰქონდეს საექთნო საქმე, სასურველია რუსული და ინგლისური ენის ცოდნა

განაცხადი გასაკეთებლად გთხოვთ, გამოაგზავნოთ HR@HERAXXI.GEზე შემდეგი დოკუმენტები:

  • დიპლომი
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ავტობიოგრაფია/СV
  • სამოტივაციო წერილი

გთხოვთ, განაცხადი გამოგზავნოთ არაუგვიანეს 3 სექტემბრისა.