LiveZilla Live Chat Software

ინსტრუქცია დასაქმების მსურველთათვის


ასოციაცია  ,,ჰერა XXI”   უზრუნველყოფს   დასაქმების  თანაბარ  პირობებს  ყველა  თანამშრომლისა  და  დასაქმების  განმაცხადებლისათვის  და  არ  უშვებს დისკრიმინაციას  არავითარი  მიზეზით,  რაც  იკრძალება  კანონით,  მათ  შორის  

რასა,  ფერი,  სქესი,  ასაკი,  რელიგია,  წარმოშობა,  ქმედუუნარობა ,  ოჯახური  ან ჯანმრთელობის  მდგომარეობა. 


განცხადების  პაკეტის  გაგზავნა

სამუშაოს  აღწერის ასლი  და  პიროვნების  დახასიათება  იგზავნება  ელ-ფოსტის  საშუალებით  სხვადასხვა ორგანიზაციებში  და თავსდება  ვებ-გვერდზე: www.jobs.ge.


თანმხლები  დოკუმენტაცია

ყველა  მსურველი , რომელიც განცხადებას  გამოეხმაურება  ელ-ფოსტით,  ტელეფონით,  მოეთხოვება  მისი  უნარების,  გამოცდილებისა  და  კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  დოკუმენტის   (CV და თანმხლები წერილი )  გაგზავნა.კანდიდატურებისაგან  მოითხოვება  რეკომენდაციები  (ინსტიტუტიდან; წინა სამუშაო ადგილიდან და სხვა)  გასაუბრებამდე.


გადაწყვეტილების  მიღება

წარმატებული  კანდიდატურა  განისაზღვრება  აღმასრულებელი  დირექტორის  მიერ და  მას  კონტრაქტი  უფორმდება  გამოსაცდელი  ვადით.  აღნიშნული  ვადის წარმატებით  დასრულების  შემდეგ,  განისაზღვრება  ძირითადი  პირობები  და  შეთანხმება  კონტრაქტის  გაგრძელების  თაობაზე. წარუმატებელი კანდიდატურები პასუხს მიიღებენ  ელ-ფოსტის , ტელეფონის  საშუალებით.

კანდიდატურის  შერჩევის  დროს, ასოციაციის  მხრიდან უპირატესობა  ენიჭება  25  წლამდე  ახალგაზრდა  აქტიური  პიროვნებას,  განსაკუთრებით  მათ  ვისაც  სურს  იყოს  მოხალისე  იმავე   სფეროში  და  სასურველია  იმავე  ორგანიზაციაში  საკონკურსო  პოზიციაზე.


 ასოციაცია  ”ჰერა XXI”-ში არსებული ვაკანსიები:

 

1. ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს ვაკანსიას რეპროდუქტოლოგი/კონსულტანტი თანამდებობაზე.


მდებარეობა:  თბილისი
დასაქმების სტატუსი:  სრული სამუშაო დღე (კვირაში ორი დღე)

მოთხოვნები

 • უმაღლესი სამედიცინო განათლება რეპროდუქტოლოგის კვლიფიკაცია
 • თანამედროვე ტექნოლოგიებით კონსულტირების 2 წლიანი გამოცდილება
 • ულტრაბგერითი გამოკვლევის უნარი
 • რეპროდუქციული და სქესობრივი  ჯანმრთელობის სფეროში, ტრენერობის  გამოცდილება
 • ინგლისური ენის სრულფასოვანი ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, მათ შორის PowerPoint -ის სრულყოფილად ცოდნა
 • მუშაობა ინტერნეტში და  ელექტრონულ ფოსტით სარგებლობა.
 • საპრეზენტაციო და საკომუნიკაციო უნარი
 • ანალიტიკური უნარი
 • აღიარებდეს  რეპროდუქციული და სქესობრივი  ჯანმრთელობის უფლებებს
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ესმოდეს გენდერული მიდგომები


მოვალეობანი:

 • თემის მობილიზაცია და მათი საჭიროებების შესწავლა
 • საგანმანათლებლო შეხვედრების, ტრეინინგების და სემინარების ორგანიზება და მართვა
 • საინფორმაციო/საგანმანათლებლო/საკომუნიკაციო მასალების მომზადება
 • უზრუნველყოს მსურველების მიღება/ ონლაინ კონსულტირება
 • უზრუნველყოს ახალგაზრდული მეგობრული ცენტრის ფუნქციონირება
 • ჩაატაროს  ონლაინ კონსულტაცია
 • ანგარიშის მომზადება
 • საქართველოს მაშტაბით  რეგიონებში მუშაობის სურვილი (მივლინება)


მსურველებმა მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე   xxi@caucasus.net  
გამოგზავნეთ CV, ორი სარეკომენდაციო წერილი (ბოლო სამუშაო ადგილიდან) და თქვენთან დასაკავშირებელი კოორდინატები.  დაგიკავშირდებით თქვენს მიერ მოწოდებულ მისამართზე (ტელეფონი/ელ ფოსტა)  და გაცნობებთ გასაუბრების თარიღს.

თუ თქვენ არ პასუხობთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს. თქვენი განაცხადი არ იქნება განხილული

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 24 აპრილი2. ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს არაანაზღაურებად სტაჟირებას. სტაჟირების ხანგრძლივობა არის ექვსი თვე. ( შერჩევის დროს პრიორიტეტი მიენიჭება IV-V კურსის სტუდენტებს. )

სტაჟიორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

კვალიფიკაცია:

 • ქართული ენის სრულფასოვანი ცოდნა;
 • ინგლისური ენის სრულფასოვანი ცოდნა (გრამატიკული წერა);
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, მათ შორის PowerPoint- ის სრულყოფილ ცოდნას;
 • შეეძლოს ინტერნეტითა და  ელექტრონულ ფოსტით სარგებლობა;


 სტაჟიორს უნდა:

 • აინტერესებდეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფერო;
 • იყოს მონდომებული ღრმად შეისწავლოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების სფერო;
 • აინტერესებდეს არასამთავრობო სტუქტურის მენეჯმენტის შესწავლა და პროგრამების მართვა;
 • ქონდეს სურვილი განავითაროს ~ლიდერი~-ს უნარჩვევები;
 • ქონდეს სურვილი ისწავლოს ტოლერანტული დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ;
 • ქონდეს სურვილი ისწავლოს დამოუკიდებელი მუშაობა;
 • ქონდეს სურვილი ისწავლოს და განვითაროს ტრენერის უნარ-ჩვევები.


სააპლიკაციო პროცედურა:

 • შერჩევის პირველ ეტაპზე სტაჟირების მსურველებმა უნდა გამოგზავნონ პირადი რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი.
 • მეორე ეტაპზე გადასული აპლიკანტები უნდა გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე ასოციაცია ჰერა XXI-ში, წინასწარ შეთანხმებულ დროს.


რა სარგებელი ექნება სტაჟიორს ასოციაცია ჰერა XXI ში მუშაობით?

 • სტაჟირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში,
 • სტაჟიორობის პერიოდი ჩაეთვლება სამუშაო გამოცდილებად და   მიეცემა დახასიათება, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე წარსადგენად;
 • სტაჟირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მიეცემათ საშუალება დასაქმდნენ ასოციაცია ჰერა XXI-ში;

სამუშაო პირობები:

 • სტაჟიორები იმუშავებენ  ასოციაცია ჰერა XXI-ს ოფისში , მათთვის ხელსაყრელ, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით.


განაცხადები მიიღება 30 აპრილის ჩათვლით.

დაინტერესებულმა პირებმა რეზიუმეები  გამოგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: xxi@caucasus.net

ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე: www.hera-youth.ge3. Terms of Reference: To conduct the  Survey on service availability and readiness of the heath sector of  Family Planning/ Safe Abortion Services in Georgia.

 Summary:

Association HERA XXI is local volunteer based NGO working on Reproductive Health and Rights. (Additional information you can find: http://hera-youth.ge/en/)

Association is implementing project “Safe abortion is a Women’s Choice”. The purpose of the project is to contribute achievement of Millennium Development Goal #3 and #5, by promoting gender equality and empowering women and improving maternal health in Georgia by 2015.

Ensuring accessibility to safe abortion methods and high quality standards of abortion services for women, by qualified medical professionals.

Empower women to make informed choice on their sexual and reproductive health and safe abortion methods.

Within the project, Assessment on challenges of abortion services in Georgia will be implemented.


Background and Aim of the Work:

Abortion is legal in Georgia. High rate of abortion is induced by lack of family planning.

The state approved the law; an amended to Article 139 of the Law on Health Care resulted in increase legally mandatory waiting period from 3 to 5 days. This created barriers for to women, made access increasingly difficult.

There is no Strategic Approach in the country to improve access to and quality of abortion care in Georgia.

SRHR issues is not included and family planning is not prioritized in “National Health Strategy on maternal and infant mortality 2015”


In 2013, Ministry of Labor, Health and Social Affairs adopted the protocol on safe abortion according to WHO safe abortion protocol. Therefore, there is no mechanism of monitoring the implementation of adopted protocol.

Only, in 50% of medical facilities provide safe abortion services. Also, there are medical facilities that do not provide abortion services, resulting in reduced access for women living in regions.

Considering low level of access, gynecologists may refuse provide abortion services due to religious grounds. There is no effective monitoring mechanism in these circumstances.

Abortion and contraception are not covered by health insurance. The cost of abortion can be equivalent to almost a monthly wage income for some women. Rural women and women in the mountainous areas must travel to large towns to access clinics. Legal and territorial barriers (amendment to Art 139 of the Law on Health Care) make women to travel twice and increase expenses twice


Scope of work

The work consists:

Phase 1

Identify the  methodology of survey;

Determination of survey steps;

Resources requirements for survey;

Phase 2

Implementation of the survey;

Budget /resource allocation for the  implementation of the survey(2 phases)


Qualifications and skills:

Masters degree and 4+ years of professional experience in public health, epidemiology, demography, or a related field;  PhD degree in public health, epidemiology, demography or a related field preferred;

Professional experience in the design, analysis, dissemination, and management of research pertaining to reproductive health interventions;

Expertise in conducting research or implementing program activities in abortion and SRHR

Management of research studies and development of capacity of in-country research staff;

Design and implementation of operations research and population-based surveys;

Extensive knowledge of a statistical analysis program; strong analytical skills;

Experience designing qualitative studies and data analysis;

Excellent written, verbal and inter-personal communication skills required. Must be highly organized with strong attention to detail and thorough follow through.

 

Making an Application and Deadline

To apply:

Please send your CV and a cover letter to:   hera@caucasus.net .

The deadline to apply is …31/10./2014/