სტატიები

ჩვენს რეალობაში, ახალგაზრდები სოციალიზაციის პროცესს გადიან ისე რომ არ არიან ინფორმირებული თავიანთი მომავალი ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტზე-სექსუალურ ცხოვრებასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე.

ორსულობა ფიზიოლოგიური პროცესია, მომავალი დედის სხეულში განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის მომწიფებისა და ნაყოფის ჩამოყალიბებამდე, რომელიც ახალი სიცოცხლის დაბადებით სრულდება.

დღესდღეობით, მსოფლიოში მწვავედ დგას საკითხი მოზარდთა ორსულობის შესახებ. მუდმივად ხორციელდება მოზარდთა ორსულობის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა კომპეტენტური ორგანიების მიერ.

რატომ არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში გამახვილებული ყურადღება ადამიანის უფლებებზე?

ორსულობა ქალის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. ქალი უნდა იყოს მზად როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა – თუ რამდენად არის ორგანიზმი მზად ჩასახვის, ორსულობისა და მშობიარობისთვის.

ინტერპერსონალური ურთიერთობები – ეს არის ორ ადამიანს შორის სოციალური კავშირის დამყარება. ადამიანურ ურთიერთობებს შეუძლია შეავსოს ემოციური, სოციალური, ფიზიკური, ინტელექტუალური და ეკონომიკური მოთხოვნები. საზოგადოებაში ყველა ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს უამრავი გასხვავებული ურთიერთობა: ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, პარტნიორთან, კოლეგებთან, ნაცნობებთან, მეზობლებთან და ა.შ.

კულტურა საზოგადოებრივი ფემომენია, ის იქმნება ადამიანთა ჯგუფის მიერ და არა მხოლოდ ცალკეული ინდივიდის დამოკიდებულება-გამოცდილებებით. სწორედ კულტურა აყალიბებს იმას, თუ როგორ ვხედავთ სამყაროს და ურთიერთობებს. ადამიანების ურთიერთობები იცვლება კულტურაში მომხდარ ცვლილებებთან ერთად.

არის თუ არა რომანტიკული ურთიერთობები, სიყვარული და სექსი ერთმანეთზე გადაჯაჭვული ურთიერთობის ფორმები? თუ შეიძლება ურთიერთობა ჩამოთვლილთაგან მხოლოდ ერთი ან მეორე ფორმით?

ზრდასრულობის მნიშვნელოვანი მახალიათებელია ის, რომ შეძლო საღი აზროვნება და ამის მიხედვით სწორი გადაწყვეტილების მიღება. ფსიქოლოგები გვაძლევენ რამოდენიმე რჩევას, რომელიც დაგვეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

სექსუალური და ინტიმური საკითხები ჩვენს საზოგადოებაში რომ ტაბუდადებულ თემებად ითვლება უცხო არავისთვისაა. ხშირად ამ თემებზე საუბარი პარტნიორებს შორისაც კი უხერხულობასა იწვევს, არადა სქესობრივი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია კომუნიკაცია პარტნიორებს შორის.