სტატიები

თექვსმეტი წლის დავქორწინდი. მიუხედავად ჩემი ოჯახის წინააღმდეგობისა ცოლად გავყევი მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს. მას არ შეეძლო დამოუკიდებლად გადაადგილება. მე სიყვარულის გამო ეს ფაქტი დაბრკოლებად არ მივიჩნიე.

ოჯახი რომ შევქმენი, პატარა არ ვყოფილვარ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა შეიძლება შეცდომა დაუშვას თურმე.

 

ძალადობა მაშინ ვლინდება, როცა ადამიანი სხვისი ზემოქმედებით აკეთების იმას, რასაც იგი საკუთარი ნებით არ გააკეთებდა. სექსუალური ძალადობა კი გულისხმობს, რომ ადამიანი სხვა ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მხირდან გამოიყენება მათი სექსუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

ბულინგი (დაშინება) გულისხმობს ფიზიკურ ან სოციალურ ძალადობას, რომელიც იწვევს ზიანს, შიშს და/ან მწუხარებას.
იგი მოქმედებს ადამიანის ემოციურ მდგომარეობაზე და ლახავს მის რეპუტაციას.

თქვენ შვილთან სქესობრივი ჯანმრთელობის საკითხებზე საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ გაუზიაროთ მას თქვენი კვალიფიციური ცოდნა,
გახსოვდეთ, თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ თქვენი შვილის ცხოვრებაში.

გადაუდებელი კონტრაცეფცია გულისხმობს ჰორმონალური პრეპარატების (ანტიგესტაგენი, გესტაგენი) ან საშვილოსნოსშიდა საშუალების (სპირალი) გამოყენებას დაუცველი სქესობრივი კონტაქტიდან 1-3 დღის განმავლობაში, რათა თავიდან ავიცილოთ არასასურველი ორსულობა.

სიტყვა „ფასეულობას“ სხვადასხვა მნიშვნელობა გააჩნია: ერთი მნიშვნელობა გულისხმობს საგნის ან ნივთის რეალურ ღირებულებას სხვა შემთხვევაში, ეს მცნება მოიცავს ფასეულობათა უფრო პირად ასპექტს

ოჯახის დაგეგმვა, ნიშნავს რომ წყვილებსა და ცალკეულ პირებს ჰქონდეთ საშუალება იყოლიონ შვილები მაშინ, როცა ამას თავად, დამოუკიდებლად გადაწყვეტენ. ასევე ჰქონდეთ სათანადო ინფორმაცია, რათა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.

გოგონების შემთხვევაში მომწიფება მერყეობს 8-13 წლამდე ასაკში. გოგონები, როგორც წესი, მომწიფებას 16-17 წლის ასაკში ასრულებენ, როდესაც მათი ძვლების ზრდა სრულდება.

 

ბიჭებში მოწიფულობა იწყება 10-13 წლის ასაკში, გოგონებისაგან განსხვავებით რამდენიმე წლით გვიან. ბიჭები, როგორც წესი, მომწიფებას გვიან თინეიჯერულ ასაკში და 20 წლის დასაწყისში ასრულებენ, როდესაც ძვლების ზრდა სრულდება.