სიახლეები

1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რაც შიდსის პანდემიის მიმართ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება.

საერთაშორისო დღის ფარგლებში ქუთაისში დაგეგმილი იყო უფასო კონსულტირება და ტესტირება აივ ინფექცია/შიდსზე, საზოგადოებრივი მსველობა და ფილმის ჩვენება/დისკუსია.

იცით, თუ არა, რომ 2015 წელს გადაუდებელი დახმარებისა და საგანგებო სიტუაციების სატელეფონო ნომერზე „112“ ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით 15 910 გამოძახება დაფიქსირდა.

10 ნოემბერს სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ასოცაცია ”ჰერა XXI-მ” სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრა და კვლევის პრეზენტაცია გამართა.

შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ასოციაციის თანასწორ-განმანათლებლები თამარ გოგოლაური და თამარ ზაზაძე, რომლებმაც კვლევის პრეზენტაცია გააკეთეს; შეხვედრაში ასევე მონაწილეობა მიიღო ორგანიზაციის სტაჟიორმა, ჰედვიგ ბერნტელმა, ”შვედეთის სექსუალური განათლების ასოციაციიდან” (RFSU), რომელმაც სრჯუ საკითხებზე მომუშავე შვედეთის სამოქალაქო საზოგადოების ბოლოდროინდელ აქტივობებზე ისაუბრა.

ყველა ქვეყანას აქვს საგანგებო და საომარ მდგომარეობაში სამოქმედო გეგმა. გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფოა – სხვადასხვა სფეროს შესაბამისი უწყებები კურირებენ.

შეხვედრა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა (UNPA) და საერთაშორისო ოჯახის დაგეგმვის ფედერაციის (IPPF) ორგანიზებით ჩატარდა .

ASTRA Network-ის წევრმა ორგანიზაციებმა მონაწილეობა მიიღეს „შავი პროტესტის“ მეორე საპროტესტო ტალღაში ვარშავაში, სადაც ყოველწლიური სემინარი მინდინარეობდა ქალთა უფლებების ადვოკატირების თემაზე.

ასოციაცია ჰერა XXI-ეს ინიციატივითა და ორგანიზებით გორის მუნიციპალიტეტში გენდერული საბჭოს კოორდინატორებისთვის და დეპუტატი ქალბატონებისთვის ტრენინგ ჩატარდა.

ასოციაცია ”ჰერა-XXI” პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად (,,ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ’, ,,თანადგომა”, ,,იდენტობა”-თან ) აქტიურად აგრძელებს საადვოკაციო აქტივობებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (Universal Periodic Review) ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ აღებული რეკომენდაციების ეფექტიანი შესრულებისა და მათი დროული და სათანადო ასახვისათვის საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმაში.

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ჰერა XXI  „ – პროექტ ,,ჯანმრთელითაობის ფარგლებში” აცხადებს აქტიური , მოტივირებული ახალგაზრდებისმიღებას ქ. ქუთაისის ახალგაზრდულ – მეგობრულ ცენტრში .