კონკურსები

ასოციაცია  HERA XXI სეუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან და კარიერის განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტებს გთავაზობთ 2 კვირიან უფასო სასწავლოს კურსს.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ასოციაცია ჰერა ოცდაერთი“, თბილისის მერიის ააიპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებასთან“ თანამშრომლობით, აცხადებს ნაშრომების მიღებას კონფერენციისთვის „ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები “

ტრენინგის დასახელება:  რეპროდუქციული ჯანმრთელობა საექთნო პრაქტიკაში ტრენერი: მაკა გეგეჩკორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ტრენინგის ხანგრძლივობა: ორი დღე ტრენინგის ჩატარების დრო: 8-9 სექტემბერი მონაწილეთა რაოდენობა:  12 ექთანი   ტრენინგის სამიზნე აუდიტორია: ბებიაქალები და ზოგადი პრაქტიკის ექთნები ტრენინგის ღირებულება: ტრენინგი არის უფასო ტრენინგის მიზანია: მსმენელმა მიიღოს ან განაახლოს ცოდნა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე, თანამედროვე მიდგომებზე, კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებსა და ფსიქო-სოციალურ ასპექტებზე კომპეტენციის ფარგლებში. შერჩევის კრიტერიუმები: მსმენელს დამთავრებული უნდა ჰქონდეს საექთნო საქმე, სასურველია რუსული და ინგლისური ენის ცოდნა განაცხადი გასაკეთებლად გთხოვთ, გამოაგზავნოთ HR@HERAXXI.GE-ზე შემდეგი დოკუმენტები: დიპლომი პირადობის მოწმობის ასლი ავტობიოგრაფია/СV სამოტივაციო წერილი გთხოვთ, განაცხადი გამოგზავნოთ არაუგვიანეს...

შერჩეული კანდიდატებს შესაძლებლობა ექნებათ იმუშაონ „რეპრო სტუდიაში“, მიიღონ პროფესიული გამოცდილება, განივითარონ პრაქტიკური უნარ-ჩვევები, ჩაერთონ როგორც სატელევიზიო გადაცემებისა და რეპორტაჟების მომზადების პროცესში, ასევე, ორგანიზაციის საქმიანობაში. ასოციაცია "ჰერა XXI"-ს ბაზაზე შექმნილი „რეპრო სტუდიის“ მიზანია საზოგადოების ფართო მასების ცნობიერების ამაღლება რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მიწოდების გზით. „რეპრო სტუდია“ ამზადებს სატელევიზიო გადაცემათა ციკლს „ალტერნატიულ აზრი“, რომელიც ვრცელდება როგორც ტელევიზიით, ისე სოციალური ქსელების საშუალებით. სტაჟიორის ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები: მონაწილეობის მიღება გადაცემების დაგემვის პროცეში; რესპოდენტებთან ურთიერთობა; რეპორტაჟების მომზადება; გადაცემების ჩაწერის პროცესის დაგეგმვა და მენეჯმენტი; პროდიუსერის მითითებების შესრულება...

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს კონკურსს, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე მოწვეული ტრენერ/კონსულტანტის პოზიციაზე. ფუნქცია-მოვალეობანი: არაფორმალური განათლების ახალგაზრდა თანასწორ-განმანათლებლებისა და მომავალი ტრენერებისთვის სქესობრივი და  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ტრენინგ მოდულის შემუშავება. ტრენინგის გეგმის შედგენა და ქ. თბილისში სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის საკითხებზე თემატიკური  ტრენინგის ჩატარებაა; შესრულებული სამუშაოს დეტალური ანალიტიკური/შეფასებითი ანგარიშის მომზადება; ტრენინგის მიზანი: სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე თემატიკური ტრენინგი მიზნად ისახავს მიაწოდოს არაფორმალური განათლების ახალგაზრდა თანასწორ-განმანათლებლებსა და მომავალ ტრენერებს თემატიკური  ცოდნა  სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და მასთან მჭიდროდ  დაკავშირებული საკითხების  შესახებ  იმ ფორმით, რომ მათ შეძლონ ...

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია „ჰერა XXI“ იწყებს  მონაწილეთა შერჩევას კვლევის მეთოდლოგიური ტრენინგისთვის! გახდი „ჰერა XXI“-ს მკვლევართა ჯგუფის წევრი! ვიწვევთ ახალგაზრდებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან რეპროდუქციული ჯანმრთელობით და სურთ მიიღონ მონაწილეობა კვლევებში და მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება. დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ვთხოვთ შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა მითითებულ ბმულზე: https://goo.gl/SLAHkT უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალური მეცნიერებების (სოციოლოგია, სოციალური მუშაობა) დამამთავრებელი კურსისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს. რას მიიღებს თითოეული ახალგაზრდა ტრენინგში მონაწილეობით? 🔹 შეისწავლის კვლევის მეთოდოლოგიურ ნაწილს; 🔹 შეისწავლის კვლევის დიზაინის შექმნას, მონაცემების შეგროვებას და დამუშავებას' 🔹 მკვლევარისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ ცოდნა და გამოცდილება იმისათვის, რომ თავად...

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია „ჰერა XXI“ იწყებს  მონაწილეთა შერჩევას ტრენერთა მოსამზადებელი ტრენინგისთვის (TOT)! გახდი „ჰერა XXI“-ს თანასწორ განმანათლებელი! ვიწვევთ აქტიურ და მოტივირებულ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურთ გახდნენ თანასწორ-განმანათლებლები. დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ვთხოვთ შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა მითითებულ ბმულზე: https://goo.gl/8gmKiy უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალური მეცნიერებების (ფსიქოლოგია, სოციალური მუშაობა, სოციოლოგია) დამამთავრებელი კურსისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს. რას მიიღებს თითოეული ახალგაზრდა ტრენინგში მონაწილეობით? 🔹 ცოდნას სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ; 🔹 ინფორმაციას ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ; 🔹საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში აქტიური ჩართვის შესაძლებლობას; 🔹 ტრენერისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ...

ასოციაცია ჰერა XXI იწვევს ახალგაზრდა აქტივისტებს ახალგაზრდული კამპანიის დასაგეგმავ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. ასოციაცია ჰერა XXI მხარს უჭერს მოხალისეობისა და ახალგაზრდული აქტივიზმის განვითარებას საქართველოში. ამ მიზნით, პროექტის “ძლიერი მოხალისეები” ფარგლებში 12 აგვისტოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ასოციაცია ჰერა XXI-ს ინიციატივით იგეგმება ახალგაზრდული კვირეული საქართველოს ექვს რეგიონში: თბილისში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლში, აჭარასა და კახეთში.