სტატიები

ორსულობის ტესტი ქალის შარდში არსებული ჰორმონის-ქორიონალური გონადოტროპინის არსებობას ადგენს, რომელიც ჩანასახის უჯრედების მიერ გამოიყოფა, ჰორმონის რაოდენობა იზრდება ორსულობის ვადის მატების პარარელურად, სისხლიდან ის ხვდება შარდში და გამოიყოფა დაუშლელად. ყველა ორსულობის ტესტი არ არის ერთნაირი, ზოგი უფრო მგრძნობიარე და შესაბამისად უფრო ძვირიც ღირს. ტესტის მგრძნობელობა განისაზღვრება ციფრებით -10, 20, 25, 30 ...

სოციუმში ცხოვრებისას შესაძლოა ჩვენი დამოკიდებულებები საზოგადოებრივი ნორმებისა და სტერეოტიპების გავლენის ქვეშ მოექცეს.

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელება (აივ ინფექცია შიდსი, ჰერპესი, წვეტიანი კონდილომა და სხვ.) ბევრი დაავადების ერთ-ერთი წინაპირობაა, მათ შორის ავთვისებიანი სიმსივნეების.

საქართველოში აბორტის თემა სტიგმატიზირებულია, მიუხედავად ამისა,  ყოველთვიურად, საშუალოდ 2 ათასი ქალი მიმართავს  ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის ამ მეთოდს.  საქართველოს კანონმდებლობითაც აბორტი 12 კვირამდე ნებადართულია.