სტატიები

 

როდესაც ბავშვები აღწევენ მოზარდობას მათი სხეული იწყებს ქიმიური ნივთიერებების, ჰორმონების გამომუშავებას, რაც იწვევს მათი სხეულის ფორმების და ემოციების ცვლას. აღნიშნული ცვლილებების პერიოდს ეწოდება სექსუალური მომწიფების (პუბერტატული) პერიოდი.

ყველა ადამიანის სხეული ერთმანეთისგან განსხვავებულია. არ არსებობს ”იდეალური” ან ”ნორმალური” სხეულის ფორმა ან გარეგნობა. თუმცა სოციალური და ინდივიდუალური ფაქტორები გავლენას ახდენენ საკუთარი სხეულისმიმართ ჩვენს დამოკიდებულებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა დროსა და კულტურაში ”იდეალური სხეულის” აღქმა განსხვავებული იყო.

სწორი ფიზიკური აქტივობა ადამიანს ეხმარება ისეთი დაავადებების თავიდან აცილებაში, როგორიცაა: სიმსუქნე, დიაბეტი, სიმსივნე, მაღალი არტერიული წნევა, ის ზოგად ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასაც აუმჯობესებს.

ჩვენს რეალობაში, ახალგაზრდები სოციალიზაციის პროცესს გადიან ისე რომ არ არიან ინფორმირებული თავიანთი მომავალი ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტზე-სექსუალურ ცხოვრებასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე.

ორსულობა ფიზიოლოგიური პროცესია, მომავალი დედის სხეულში განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის მომწიფებისა და ნაყოფის ჩამოყალიბებამდე, რომელიც ახალი სიცოცხლის დაბადებით სრულდება.

დღესდღეობით, მსოფლიოში მწვავედ დგას საკითხი მოზარდთა ორსულობის შესახებ. მუდმივად ხორციელდება მოზარდთა ორსულობის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა კომპეტენტური ორგანიების მიერ.

რატომ არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში გამახვილებული ყურადღება ადამიანის უფლებებზე?

ორსულობა ქალის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. ქალი უნდა იყოს მზად როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა – თუ რამდენად არის ორგანიზმი მზად ჩასახვის, ორსულობისა და მშობიარობისთვის.

ინტერპერსონალური ურთიერთობები – ეს არის ორ ადამიანს შორის სოციალური კავშირის დამყარება. ადამიანურ ურთიერთობებს შეუძლია შეავსოს ემოციური, სოციალური, ფიზიკური, ინტელექტუალური და ეკონომიკური მოთხოვნები. საზოგადოებაში ყველა ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს უამრავი გასხვავებული ურთიერთობა: ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, პარტნიორთან, კოლეგებთან, ნაცნობებთან, მეზობლებთან და ა.შ.

კულტურა საზოგადოებრივი ფემომენია, ის იქმნება ადამიანთა ჯგუფის მიერ და არა მხოლოდ ცალკეული ინდივიდის დამოკიდებულება-გამოცდილებებით. სწორედ კულტურა აყალიბებს იმას, თუ როგორ ვხედავთ სამყაროს და ურთიერთობებს. ადამიანების ურთიერთობები იცვლება კულტურაში მომხდარ ცვლილებებთან ერთად.