სტატიები

ბულინგი (დაშინება) გულისხმობს ფიზიკურ ან სოციალურ ძალადობას, რომელიც იწვევს ზიანს, შიშს და/ან მწუხარებას.
იგი მოქმედებს ადამიანის ემოციურ მდგომარეობაზე და ლახავს მის რეპუტაციას.

თქვენ შვილთან სქესობრივი ჯანმრთელობის საკითხებზე საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ გაუზიაროთ მას თქვენი კვალიფიციური ცოდნა,
გახსოვდეთ, თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ თქვენი შვილის ცხოვრებაში.

გადაუდებელი კონტრაცეფცია გულისხმობს ჰორმონალური პრეპარატების (ანტიგესტაგენი, გესტაგენი) ან საშვილოსნოსშიდა საშუალების (სპირალი) გამოყენებას დაუცველი სქესობრივი კონტაქტიდან 1-3 დღის განმავლობაში, რათა თავიდან ავიცილოთ არასასურველი ორსულობა.

სიტყვა „ფასეულობას“ სხვადასხვა მნიშვნელობა გააჩნია: ერთი მნიშვნელობა გულისხმობს საგნის ან ნივთის რეალურ ღირებულებას სხვა შემთხვევაში, ეს მცნება მოიცავს ფასეულობათა უფრო პირად ასპექტს

ოჯახის დაგეგმვა, ნიშნავს რომ წყვილებსა და ცალკეულ პირებს ჰქონდეთ საშუალება იყოლიონ შვილები მაშინ, როცა ამას თავად, დამოუკიდებლად გადაწყვეტენ. ასევე ჰქონდეთ სათანადო ინფორმაცია, რათა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.

გოგონების შემთხვევაში მომწიფება მერყეობს 8-13 წლამდე ასაკში. გოგონები, როგორც წესი, მომწიფებას 16-17 წლის ასაკში ასრულებენ, როდესაც მათი ძვლების ზრდა სრულდება.

 

ბიჭებში მოწიფულობა იწყება 10-13 წლის ასაკში, გოგონებისაგან განსხვავებით რამდენიმე წლით გვიან. ბიჭები, როგორც წესი, მომწიფებას გვიან თინეიჯერულ ასაკში და 20 წლის დასაწყისში ასრულებენ, როდესაც ძვლების ზრდა სრულდება.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 1 წლის მანძილზე 16 მილიონი 15-დან 19 წლამდე და 1 მილიონი 15 წლამდე გოგონა აჩენს ბავშვს.
აქედან 95 % მოდის დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებზე.

 

ადამიანის ფსიქო-სექსუალური განვითარება მისი სრულყოფილ პიროვნებად ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს, რომლის პროცესშიც ყალიბდება ადამიანის სქესობრივი თვითცნობიერება, როლი და სექსუალური ორიენტაცია.

ორგანიზმის განვითარების -ონტოგენეზის პერიოდში გამოყოფენ 2 ძირითად ფაზას: პრენატალური, როდესაც ორგანიზმი ყალიბდება, იზრდება და ვითარდება დედის მუცელში და პოსტნატალური, როდესაც ახალშობილის ორგანიზმი ზრდა-განვითარებას განაგრძობს დედის ორგანიზმის გარეშე. ამ ორ ფაზას შორის გარდამავალ პერიოდს ნაყოფის დაბადება წარმოადგენს