სტატიები

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 1 წლის მანძილზე 16 მილიონი 15-დან 19 წლამდე და 1 მილიონი 15 წლამდე გოგონა აჩენს ბავშვს.
აქედან 95 % მოდის დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებზე.

 

ადამიანის ფსიქო-სექსუალური განვითარება მისი სრულყოფილ პიროვნებად ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს, რომლის პროცესშიც ყალიბდება ადამიანის სქესობრივი თვითცნობიერება, როლი და სექსუალური ორიენტაცია.

ორგანიზმის განვითარების -ონტოგენეზის პერიოდში გამოყოფენ 2 ძირითად ფაზას: პრენატალური, როდესაც ორგანიზმი ყალიბდება, იზრდება და ვითარდება დედის მუცელში და პოსტნატალური, როდესაც ახალშობილის ორგანიზმი ზრდა-განვითარებას განაგრძობს დედის ორგანიზმის გარეშე. ამ ორ ფაზას შორის გარდამავალ პერიოდს ნაყოფის დაბადება წარმოადგენს

 

როდესაც ბავშვები აღწევენ მოზარდობას მათი სხეული იწყებს ქიმიური ნივთიერებების, ჰორმონების გამომუშავებას, რაც იწვევს მათი სხეულის ფორმების და ემოციების ცვლას. აღნიშნული ცვლილებების პერიოდს ეწოდება სექსუალური მომწიფების (პუბერტატული) პერიოდი.

 

ყველა ადამიანის სხეული ერთმანეთისგან განსხვავებულია. არ არსებობს ”იდეალური” ან ”ნორმალური” სხეულის ფორმა ან გარეგნობა. თუმცა სოციალური და ინდივიდუალური ფაქტორები გავლენას ახდენენ საკუთარი სხეულისმიმართ ჩვენს დამოკიდებულებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა დროსა და კულტურაში ”იდეალური სხეულის” აღქმა განსხვავებული იყო.

სწორი ფიზიკური აქტივობა ადამიანს ეხმარება ისეთი დაავადებების თავიდან აცილებაში, როგორიცაა: სიმსუქნე, დიაბეტი, სიმსივნე, მაღალი არტერიული წნევა, ის ზოგად ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასაც აუმჯობესებს.

ჩვენს რეალობაში, ახალგაზრდები სოციალიზაციის პროცესს გადიან ისე რომ არ არიან ინფორმირებული თავიანთი მომავალი ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტზე-სექსუალურ ცხოვრებასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე.

ორსულობა ფიზიოლოგიური პროცესია, მომავალი დედის სხეულში განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის მომწიფებისა და ნაყოფის ჩამოყალიბებამდე, რომელიც ახალი სიცოცხლის დაბადებით სრულდება.

დღესდღეობით, მსოფლიოში მწვავედ დგას საკითხი მოზარდთა ორსულობის შესახებ. მუდმივად ხორციელდება მოზარდთა ორსულობის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა კომპეტენტური ორგანიების მიერ.

რატომ არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში გამახვილებული ყურადღება ადამიანის უფლებებზე?