საიტზე გამოქვეყნებული მასალების გამოყენების პირობები

მასალების გადაბეჭდვა/რეპროდუცირება აკრძალულია;

Hera-youth.ge-ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ფოტო და აუდიო-ვიდეო მასალები წარმოადგენს ასოციაცია ჰერა XXI-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით.

მასალების გამოყენება პირადი მოხმარებისთვის უფასოა.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში პუბლიკაციების გამოყენება (გადაბეჭდვა) ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების (ხელშეკრულების) საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს (hera-youth.ge, ასოციაცია ჰერა XXI) დასახელება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:  ტელ: 2  14  28  53;  Info@heraxxi.ge