საერთაშორისო

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შესახებ (მიმოხილვა)

მასოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისთვის, ოჯახის დაგეგმვის შესახებ

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისთის, ჯანდაცვის მუშაკის ფუნქციების გაფართოებაზე უსაფრთხო აბორტის კუთხით ორსულობის პირველ ტრიმესტრში

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისთვის, ჰორმონალური კონტრაცეფციის მეთოდებზე აივ/შიდსის მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი და აივ/შიდსის მქონე ქალებში