სათემო ჯგუფების განვითარება

მიზნობრივი ჯგუფები:

მაღალი რისკის ჯგუფები

 

ასოციაცია ჰერა XXI ხელს უწყობს სათემო ჯგუფების გაძლიერებას, განვითარებას და ჩართულობას გადაწყვეტილების მღების პროცესში, რომლის ნათელი მაგალითია:

  • ჯგუფი “PAPA”- “Positive Attitude Positive Action” – “პოზიტიური დამოკიდებულება, პოზიტიური ქცევა

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ის მიერ აივ-ინფექცია/შიდსის  პრევენციისა და საზოგადოებაში არსებული სტიგმა-დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით შექმნილია აივ-პოზიტიურ ადამიანთა ჯგუფი. ასოციაციის მიზანია აივ/ინფიცირებულთა ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი უნარების გაძლიერება,  რათა მათ შეძლონ თავიანთი უფლებების დაცვა და ამ უფლებებით სარგებლობა.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”  PAPA  ჯგუფისთვის  უზრუნველყოფს კონფიდენციალურ, კომფორტულ და მეგობრულ გარემოს.

2016 წელს აივ დადებით ადამიანთა სათემო ჯგუფი „პაპა“-ს წარმომადგენელი შევიდა ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს (CCM) შემადგენლობაში და აქტიურად ადვოკატირებს თემის საჭიროებების პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ის  ინიციატივით შექმნილი სექს მუშაკთა სათემო ჯგუფი „ქალთა ხმა“ 2015 წელს გახდა საერთაშორისო ქსელის SWAN-ის წევრი.