მოხალისეობა

ასოციაცია ჰერა XXI 1998 წლიდან მხარს უჭერს მოხალისეობრივ საქმიანობას, ამ  დროის განმავლობაში:

ჩამოყალიბდა და განვითრდა მოხალისეთა მოძრაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით;

დამკვიდრდა ინოვაციური და შემოქმედებითი მიდგომები

ორგანიზაციის საქმიანობაში პრიორიტეტული მიმართულება გახდა ახალგაზრდებისა და მოხალისეთა ჩართულობა