მოხალისეობა

მიზნობრივი ჯგუფები:

  1. საქართველოს მოსახლეობა
  2. აქტივისტები

 

ასოციაცია ჰერა XXI 1998 წლიდან მხარს უჭერს მოხალისეობრივ საქმიანობას, ამ  დროის განმავლობაში:

ჩამოყალიბდა და განვითრდა მოხალისეთა მოძრაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით;

დამკვიდრდა ინოვაციური და შემოქმედებითი მიდგომები

ორგანიზაციის საქმიანობაში პრიორიტეტული მიმართულება გახდა ახალგაზრდებისა და მოხალისეთა ჩართულობა

ბმულები:

1. https://www.youtube.com/watch?v=FE_1Faecubw

2. https://www.youtube.com/watch?v=VaiMH68lgyc