განათლება

ასოციაცია ჰერა XXI-ე ხელს უწყობს ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ

ადაპტირდა და შეიქმნა არაფორმალური განათლების სახელმძღვანელო „ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში“, რომელიც უზრუნველყოფს სწორი, კვალიფიციური და ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მიწოდებას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ. არაფორმალური განათლების კომპონენტის ფარგლებში თანასწორი განათლების მეთოდოლოგიით გადამზადდა 425 ახალგაზრდა და ჩატარდა 5125 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა თბილისის, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო და შიდა ქართლის რეგიონების სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის

პროფესიული ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა 60-ზე მეტი ტრენინგი და გადამზადდა 600-ზე მეტი სერვისის მიმწოდებელი (მეან-გინეკოლოგი, ექთანი, ბებიაქალი, ოჯახის ექიმი) ოჯახის დაგეგმვისა და აბორტის წინა და შემდგომ კონსულტირების თანამედროვე ტექნოლოგიების, კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების, უსაფრთხო აბორტის, სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლებების, პაციენტის უფლებების, გენდერული მიდგომებისა და ხარისხიანი მომსახურების პრინციპების შესახებ.

გადამზადდა 40-მდე სატელევიზიო, ინტერნეტ და ბეჭდური მედია საშუალებების წარმომადგენელი.

შეიქმნა დიპლომის შემდგომი განათლების კურსი–„რეპროდუქციული სერვისების ხარისხის შეფასება /კლინიკური აუდიტი“, უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით.

მუდმივად ქმნის და მიზნობრივად ავრცელებს საინფორმაციო საგანმანათლებლო მასალას.